عوامل موثر در کوتاهی و بلندی قد کودکان و نوجوانان

اشکال مختلف سیر طبیعی
سرشتی( تاخیر سن استخوانی)- ژنتیک( کوتاهی قد خانوادگی)

کمبود هورمون رشد مادرزادی:
کمبود منفرد هورمون رشد- همراه با سایر کمبود های هورمونی هیپوفیز- همراه با نقایص خط وسط- آژنزی هیپوفیز- همراه با نقایص ژنی

کمبود اکتسابی هورمون رشد:
سرطان های هیپوفیز/هیپوتالاموس- هیستوسیتوز سلول لانگر هانس- عفونتهای سیستم عصبی مرکزی- گرانولوم ها- صدمات سر( موقع تولد و پس از آن)- اشعه به هیپوتالاموس/ هیپوفیز- حوادث عروقی دستگاه عصبی- هیدروسفالی- خود ایمنی- کوتولگی روانی اجتماعی( کمبود فونکسیونل gh)- درمان با امفتامین برای ازدیاد فعالیت

بقیه علل غددی:
کوتوله های laron( افزایش هورمون رشد ولی کاهش igf-1)
pygmies( هورمون رشد و igf-ii طبیعی ولی کاهش igf-i)
کم کاری تیروئید
ازدیاد گلوکورتیکوئید: درونی- خارجی
دیابت قندی با کنترل ضعیف
دیابت بی مزه( بدون درمان)
راشیتیسم مقاوم به ویتامین d هیپوفسفاتمیک
هیپر پلازی مادرزادی آدرنال مرد ساز( کودک بلند قد ولی بزرگسال کوتاه قد)

دیسپلازی های استخوانی
استئوژنز ایمپرفکتا- استئو کندروپلازی

بیماریهای ذخیره لیزوزومی
موکوپلی ساکاریدها- موکولیپیدوزها

سندرم های کوتاهی قد
سندرم ترنر( دیس ژنزی گناد ها)
سندرم نونان( سندرم پسودوترنر)
تریزومی های اتوزومال 13- 18- 21
سندرم پرادر ویلی
سندرم لارنس-مون یا باردت-بیدل
ناهنجاریهای اتوزومی
سندرم های دیس مورفیک( راسل سیلور, کرونلیا دولانژ)
پسودو هیپو پاراتیروئیدیسم

بیماریهای مزمن
بیماری های قلبی: شانت چپ به راست-نارسائی قلبی-
بیماریهای ریوی:فیروز کیستیک- آسم
بیماریهای دستگا ه گوارش:سوءجذب( مثل سلیاک)- اختلالات بلع- بیماریهای التهابی روده- بیماریهای کبدی
بیماریهای خونی: آنمی داسی شکل- تالاسمی-
بیماریهای کلیوی: اسیدوز توبولر کلیوی- اورمی مزمن-
اختلالات ایمونولوژیک: بیماریهای بافت همبند- آرتریت روماتوئید جوانان
عفونت مزمن: ایدز-
عدم تحمل فروکتوز مادرزادی

سوء تغذیه: کواشیو کور- ماراسموس- کمبود آهن- کمبود روی- بی اشتهائی به علت شیمی درمانی سرطان ها

آموزش تعمیر خودرو
 

/ 0 نظر / 290 بازدید