رشد استخوان ها و افزایش قد کودکان

بهتر است الگوهای رشد را در مقاطع مختلف مورد بحث قرار دهیم زیرا هر مرحله ایی از رشد تکاملی انسان ویژگی های خاص خود را دارد . علاوه برا آن رشد  و تکامل هر فرد از کودکی ، منحصر به فرد است و به تدریج که کودکان رشد و نمو می کنند این تفاوت بیشتر به چشم می خورد . از این رو عددها و مهارت هایی که درباره کودک ذکر می شود صرفا بر اساس حد متوسط است . و نباید به عنوان ملاک مطلق در نظر گرفته شود .

رشد و تکامل ارگانیسم انسانی یک جریان مداوم است که قبل از تولد آغاز می شود . هر مرحله به مرحله قبلی خود ارتباط دارد . اصطلاح توالی تکامل به معنی این است که این تغییرات اختصاصی ، پیشرونده و منظم بوده و نهایتا به تکامل منتهی می شود . تمامی شیر خواران و کودکان به طور یکسان پیشرفت می کنند، ولی در سنینی که آنها به این مراحل می رسند متفاوت است، به این علت که پیشرفت آنها بستگی به مشحصات ارثی دارد و متاثر از محیط جسمی و اجتماعی است. والدین و پرستاران باید توجه کامل به تفاوت های فردی داشته تا اینکه بتوانند نیازهای شیر خوار و کودک را بطور مناسب تامین نمایند.
 
چگونه بفهمیم میزان رشد استخوان های ما طبیعی بوده است ؟
پزشکان چگونه رشد استخوانهای ما را تشخیص می دهند ؟
پزشکان به منظور تعیین سن استخوانی از رادیوگرافی که بهترین شاخص است استفاده می نمایند . در تمام سنین ، استخوانهای دست و مچ دست معاینه می شوند از رادیوگرافی پا به خصوص در اوایل شیر خواری نیز می توان کمک گرفت . از آنجا  که در تمام سنین دختر ها از نظر رشد و تکامل استخوانی پیشرفته تر از پسرها هستند از این رو استاندارد های جداگانه برای هر کدام لازم است . بنابر این رادیوگرافی دست و مچ دست بهترین شاخصی است که سن استخوانی را نشان می دهد

رشد در دوران جنینی
در جنین استخوان سازی از ماه پنجم شروع می شود . باید دانست موقع نیاز شدیدی به مواد استخوان ساز است از این رو لازم است مادران آن را تامیین کند . استخوان ترقوه و استخوان غشایی جمجمه اولین جایی است که آهکی می شود  بعد از آن استخوان های بلند ستون فقرات  - ستون مهره ها – آهکی می شود  ( که در تامین قد مناسب مد نظر است )
 
رشد و تکامل دوره شیر خوارگی
رشد جسمانی سریع ، مهم ترین مشخصه اولین سال زندگی است . قد و وزن تقریبا به موازات یکدیگر رشد می کنند ، اگر چه بین کودکان هم سن از نظر قد و وزن تفاوت وجود دارد ولی نمونه ای یافت می شود که تمام کودکان در آن حدود با یکدیگر مشترک هستند

محصولات ورزشی

/ 0 نظر / 150 بازدید